Tartalomjegyzék

Méretezés

Az alábbi tulajdonságok az elemek méretét állítják be.

Tulajdonság Leírás Lehetséges értékek
width Egy elem szélességét adja meg. auto
%
px, em
height Egy elem magasságát adja meg. auto
%
px, em
max-width Egy elem maximális szélességét adja meg. none
%
px, em
min-width Egy elem minimális szélességét adja meg. %
px, em
max-height Egy elem maximális magasságát adja meg. none
%
px, em
min-height Egy elem minimális magasságát adja meg. %
px, em

Div elemek szélességének és magasságának beállítása.

A minimális méretek bemutatása.

Pozícionálás

CSS-ben az elemek helyzetét a position tulajdonsággal tudjuk megadni. Alapértelmezett értéke a static, amikor az elemek a normál helyzetükben jelennek meg.

Tulajdonság Leírás Lehetséges értékek
position Egy elem helyzetét adja meg. static
relative
absolute
fixed

Elemek megjelenése alapértelmezett helyzetben.
A böngésző alapesetben elindul a HTML forráskódban felülről lefelé, és a talált sorrendben jeleníti meg az elemeket. Ez a példa megmutatja, hogyan jelenít meg a böngésző 4 div elemet alapértelmezett pozícionálással. Különböző színű háttereket adtam az elemeknek, hogy a határaik láthatóak legyenek. Ezt a megjelenést a position tulajdonság static értékével is el lehet érni, mert neki ez az alapértelmezett értéke.

Elem pozícionálása a normális helyzetéhet képest.
Először be kell állítani a position tulajdonság értékét relative-ra. Ezután a top (fent), right (jobb), bottom (lent), left (bal) tulajdonságokkal lehet megadni, hogy az elem mennyivel legyen eltolva a normális helyzetéhez képest.

Elem abszolút helyzetmegadása.
Abszolút helyzetmegadáskor a position értéke absolute legyen, és ezután is a fenti négy tulajdonsággal tudunk pozícionálni. Az abszolút pozícionálású elemek a (dokumentumfában) legközelebb eső olyan szülő elemhez képest lesznek pozícionálva, amelyikre szintén meg van adva a position tulajdonság MÁS értékkel, mint a static. A felső példában nincs ilyen elem, ezért a body elemhez képest lesznek elhelyezve a div elemek, a body elem bal felső sarka a (0;0) pont.

Elem abszolút helyzetmegadása a szülő elemhez képest.
Az oldal közepén van egy div elemünk, amiben szintén van egy másik div elem. Ha ezt a belső div elemet akarjuk a középső div-hez képest abszolút módon pozícionálni, akkor a külső div-nek egyszerűen adjuk meg a position: relative meghatározást!

Elem abszolút helyzetmegadása a szülő elemhez képest 2.
Ugyanaz mint előbb, csak kihagytuk a position: relative meghatározást, így a body elemhez képest lett elhelyezve a belső div.

Elem fix helyzetmegadása.
Ha az absolute tulajdonság értékét fix-re állítjuk, akkor az elem mindig a helyén marad, nem lesz a többi elemmel együtt elgörgetve a gördítősáv használatakor. Ekkor is lehet pozícionálni a top, right, bottom, left tulajdonságokkal. Az IE 6 és régebbi verziói nem ismerik fel ezt a tulajdonságot. Viszont emlékezzünk arra, hogy háttérképet is tudunk fixen megadni, tehát ha csak képet akarunk így rögzíteni, inkább a background tulajdonságot használjuk. A position: fixed akkor lehet hasznos, ha pl. egy menüt kívánunk úgy megjeleníteni, hogy az mindig látható legyen.

vertical-align Egy elem függőleges igazítását állítja be. Csak sorbeli elemekre, vagy táblázatcellákra érvényes! baseline
sub
super
top
text-top
middle
bottom
text-bottom
length
%

Kép függőleges igazítása.
A vertical-align tulajdonsággal tudunk például képet a szöveghez igazítani.

Táblázatcellák szövegének igazítása.
A top, middle, bottom értékek használhatók táblázatok szövegének vízszintes igazításához.

Blokk-szintű elemek és sorbeli elemek, elemek megjelenítése

Léteznek úgynevezett blokk-szintű elemek, és sorbeli elemek. A blokk-szintű elemek egy teljes sort kitöltenek, és nem lehet mellettük alapesetben másik elem, az elem elé és mögé egy sortörés kerül. A sorbeli elemek mellett viszont lehet, de csak egy másik sorbeli elem. A sorbeli elemek mindaddig egy sorban jelennek meg egymás mellett, amíg az adott sorban van hely. Ha már nincs hely az adott sorban, akkor új sorban kezdi el kirakni a böngésző az ilyen elemeket.

A display tulajdonsággal többek között a blokk-szintű és a sorbeli megjelenést is szabályozni tudjuk. Ezenkívül még számos más megjelenést tudnánk vele elérni, csak ezeket az Internet Explorer semelyik verziója nem támogatja, ezért sajnos nem is ajánlott a használatuk.

Tulajdonság Leírás Lehetséges értékek
display Egy elem megjelenítési módját adja meg. inline
block
list-item
run-in
compact
marker
table
inline-table
table-row-group
table-header-group
table-footer-group
table-row
table-column-group
table-column
table-cell
table-caption
none

Listaelemek egy sorban történő megjelenítése.
Ez a példa a display tulajdonság inline értékét mutatja be. Ha a li címkére alkalmazzuk, akkor a listaelemek sorbeli elemként fognak megjelenni, és a kis fekete karika és eltűnik előlük.

Űrlapmezők blokk-szintű megjelenítése.
Ezzel a módszerrel nagyon egyszerűen ki lehet alakítani az űrlap elrendezését.

Táblázat kialakítása div elemekkel és stíluslappal.
Ez a példa a display tulajdonság table, table-row és table-cell értékeinek működését szemlélteti. Nem ajánlott használni, mert az Internet Explorer 7- nem ismeri fel.

visibility Megadja, hogy egy elem látszódjon-e vagy sem. visible
hidden
collapse

A visibility: hidden és a display: none közötti különbség.
A visibility: hidden meghatározás esetén megmarad az elem által elfoglalt hely, csak nem lesz látható az elem. A display: none meghatározás esetén viszont az elem kirajzolási helye is eltűnik, egyáltalán nem fog teret elfoglalni.

cursor Beállítja az elem feletti egérmutató alakját.

auto
url
crosshair
default
pointer
move
e-resize
ne-resize
nw-resize
n-resize
se-resize
sw-resize
s-resize
w-resize
text
wait
progress
help

Kurzor beállítása.
Kurzort egyrészt megadhatunk az előre definiált nevek segítségével. Ennél azonban izgalmasabb, hogy saját kurzort is készíthetünk, ekkor a kurzor URL-jét kell megadnunk. Ebben az esetben több URL-t is felsorolhatunk, de a lista végén mindig álljon ott egy előre definiált kurzornév (a példánkban ez az auto). A böngésző végigmegy ezen a listán, és az általa megjeleníteni képes kurzort fogja mutatni. Az ani kiterjesztést csak az Explorer, míg a cur kiterjesztést a Firefox is kezeli. A Firefox nem kezeli az animált kurzorokat, csak az Explorer.

Gördítősáv hozzáadása egy elemhez

Tulajdonság Leírás Lehetséges értékek
overflow Gördítősáv megjelenését állíthatjuk be vele egy olyan elemre, amiben nem fér ki a tartalom. visible
hidden
scroll
auto

Az overflow: visible meghatározás.
Ez az alapértelmezett viselkedés. Ha a tartalom nem fér ki a tárolóelemben, akkor ki fog lógni.

Az overflow: hidden meghatározás.
A tartalom nem fog kilógni a tárolóelemből, de nem is fog gördítősáv megjelenni, ezért a kilógó szöveget nem tudjuk elolvasni!

Az overflow: scroll meghatározás.
A tartalom nem fog kilógni, és gördítősávok jelennek meg a tartalom eléréséhez.

Az overflow: auto meghatározás.
Az előzőhöz képest az a különbség, hogy most csak akkor fog gördítősáv megjelenni, ha szükséges. A scroll tulajdonság használatakor viszont minden esetben megjelenik a gördítősáv. Próbáljuk ki úgy, hogy növeljük és csökkentsük a betűméretet!

A float és a clear tulajdonság

Ezt a két tulajdonságot gyakran kell használni, azonban elsőre nem mindig egyértelmű a működésük.

Tulajdonság Leírás Lehetséges értékek
float Egy elemet úsztat jobbra vagy balra. none
left
right
clear Megakadályozza, hogy egy elem bal, jobb, vagy mindkét oldalon legyen egy olyan elem, amire be van állítva a float tulajdonság. none
left
right
both

Kép szöveggel való körbefuttatása.
Ebben az egyszerű példában a képek jobbra vagy balra fognak kiúszni attól függően, hogy milyen értéket adtunk a float tulajdonságnak. Arra figyeljünk, hogy csak olyan elemre vonatkoztathatjuk a float tulajdonságot, aminek be van állítva a szélessége. Ez esetben például a képeknek meg van adva a szélességük.

Kép és felirat úsztatása jobbra és balra.
Ez hasonló az előző példához, csak itt a div elemre alkalmaztuk a float tulajdonságot.

Egyszerre több kép és felirat úsztatása jobbra.
Ez a példa a clear tulajdonság használatát mutatja be. Próbáljuk ki, hogy milyen lenne a kinézet a clear használata nélkül. Mivel egyidejűleg a float: right és a clear: right tulajdonság is be van állítva minden képre, ezért fognak egy oszlopban megjelenni. A clear nélkül egy sorban jelennének meg. A clear: right letiltja, hogy a képtől jobbra megjelenljen egy másik úsztatott kép.

Három oszlopos, fejléccel és lábléccel ellátott elrendezés kialakítása div elemekkel és a float, clear tulajdonságokkal.
A float és a clear tulajdonságok kiválóan alkalmasak weboldalak tartalmának elrendezéséhez. Ezzel a témával a következő fejezetben foglalkozunk részletesebben.

Hat kép úsztatása balra, három kép után sortöréssel.
A trükk abban van, hogy a div elemre alkalmaztuk a clear: both meghatározást. Ha csak sortörést alkalmazunk, akkor a második három kép nem jelenne meg új sorban!

Ajánlott linkek

A CSS 2.1 specifikáció idevágó részei: http://www.w3.org/TR/CSS21/visuren.html és http://www.w3.org/TR/CSS21/visudet.html és http://www.w3.org/TR/CSS21/visufx.html

Quirksmode.org idevágó részei: http://www.quirksmode.org/css/contents.html

Tartalomjegyzék Impresszum, szerzői jogok